ความรู้ประกันภัย

ค่าเสียหายส่วนแรก คืออะไร?

ค่าเสียหายส่วนแรก คือ ค่าความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยร่วมจ่ายเมื่อเกิดความเสียหาย หรือ อุบัติเหตุในกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิด หรือไม่มีคู่กรณี ซึ่งค่าเสียหายส่วนแรกนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Deductibles และ Excess แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไรมาดูรายละเอียดกัน

รถไม่มี พ.ร.บ.


Deductible

Deductible ภาษาทางประกันภัยจะเรียกสั้น ๅ ว่า ค่าดีดัก นั่นก็คือค่าเสียหายส่วนแรกที่จะต้องร่วมจ่ายทุกครั้งต่อเหตุการณ์ เมื่อมีการเคลม ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี ค่าดีดักนั้นจะมีระบุไว้ในกรมธรรม์อย่างชัดเจนโดยส่วนมากจะเลือกค่าดีดักได้ 1,000 - 5,000 บาท

ข้อดีของค่าดีดัก คือ จะช่วยลดค่าเบี้ยประกันภัยลงซึ่งจะเหมาะกับคนที่มั่นใจว่าตนเองขับรถดี

ข้อเสียของค่าดีดัก คือ ถ้ามีการเคลมหลายครั้งจะทำให้โดยรวมเบี้ยประกันจะสูงกว่าเบี้ยประกันแบบไม่มีดีดัก

Deductable


Excess

Excess เป็นค่าเสียหายส่วนแรกที่จะถูกเรียกเก็บ ในกรณีที่แจ้งเคลมแล้วไม่สามารถแจ้งคู่กรณีได้ เหตุการณ์ละ 1,000 บาท เช่น เราจอดอยู่ที่ลานจอดรถแล้วมีใครมาเฉี่ยวชน เราแล้วหนีไป ถ้าเราแจ้งเคลมว่าใครไม่รู้มาชนเรา ในการแจ้งเคลมลักษณะนี้จะถูกเรียกเก็บค่า excess 1,000 บาท เป็นต้น


ตั๊ก เลือก ศรีกรุงโบรคเกอร์
รู้จักศรีกรุงโบรคเกอร์
เฮียศรีกรุงชวนทำธุรกิจ
ทำไมต้องศรีกรุงโบรคเกอร์