ความรู้ประกันภัย

การเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ระหว่างซ่อม

หลายคนยังคงไม่ทราบว่าเวลาที่เรานำรถเข้าซ่อมในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ สามารถเรียกเงินค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ได้ ซึ่งเราจะเรียกร้องได้จากที่ไหน และมีเงื่อนไขอย่างไรในการเรียก มาดูรายละเอียดกัน เงื่อนไขลำดับแรกที่สำคัญ คือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ของเราจะต้องเป็น ฝ่ายถูก โดยสามารถเรียกร้องสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ได้จากบริษัทประกันภัยรถยนต์ ของคู่กรณี โดยเราจะต้องดำเนินการด้วยตนเองเนื่องจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ของเราจะไม่ได้ดำเนินการให้ ตรงนี้เป็นสิทธิของเราที่สามารถเรียกร้องได้ตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือถ้ารถยนต์ของคู่กรณีไม่มีประกันก็สามารถเรียกร้องจากคู่กรณีได้โดยตรง กรณีที่เราจะต้องเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถจากบริษัทประกันภัยนั้นจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง มาดูกัน

การเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ระหว่างซ่อม


เอกสารต่าง ๅ ที่ต้องจัดเตรียม

 • ใบเคลมที่ประกันออกให้/เลขที่เคลมของประกันคู่กรณี (ขอคู่กรณีถ่ายรูปเก็บไว้ ก่อนนำรถไปซ่อมที่ศูนย์บริการ/อู่)

 • ใบรับรถเข้าซ่อม ที่ระบุวันที่ชัดเจน ที่ออกโดยศูนย์บริการหรืออู่

 • ใบส่งคืนรถหลังซ่อมเสร็จ ที่ระบุวันที่ชัดเจน ที่ออกโดยศูนย์บริการหรืออู่

 • เอกสารรายการซ่อมรถ ที่ออกโดยศูนย์บริการหรืออู่

 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ / พ.ร.บ. ของเรา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์

 • หนังสือขอเรียกค่าสินไหมทดแทนการขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม

 • รวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างวันที่นำรถเข้าซ่อมจนถึงวันที่รถซ่อมเสร็จ ถ้าเราใช้รถในการประกอบอาชีพด้วย ก็สามารถระบุไปในใบคำร้องได้ (แต่ถ้ามีใบเสร็จด้วยยิ่งจะมีน้ำหนักในการเรียกร้อง เช่น ใบเสร็จค่าเช่ารถ เพราะส่วนใหญ่บริษัทประกันภัยมักจะต่อรองเสมอ)
การเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ระหว่างซ่อม

ติดต่อบริษัทประกันภัยคู่กรณี

เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเราต้องการเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์

 • บริษัทประกันภัยของคู่กรณีจะขอเอกสารตามด้านบนที่เราได้จัดเตรียมไว้ พร้อมทั้งหนังสือการเรียกสินไหมทดแทน โดยจะให้เรา FAX / E-Mail ไปให้ มาถึงตรงนี้จะต้อง ขอเลขที่รับเรื่อง / ผู้รับเรื่อง/ เลขที่เคลม ไว้ด้วย เผื่อถ้าหากไม่ได้รับติดต่อกลับมาภายใน 2 วัน จะได้ติดตามความคืบหน้าได้

 • ต่อจากนั้นก็รอบริษัทประกันภัยติดต่อกลับมา เพื่อแจ้งความคืบหน้าให้เราทราบและต่อรองค่าสินไหม ตรงนี้อยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนว่าจะตกลงกันอย่างไร เช่น บางท่านเรียกค่าสินไหมเผื่อถูกต่อรองไปเลยก็สามารถทำได้ ตัวอย่าง เราเรียกค่าเดินทางไปวัน 500 บาท เป็นเวลาทั้งหมด 10 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท อาจถูกต่อรองโดยหักวันหยุดเสาร์อาทิตย์ออกไป 3 วัน โดยให้เหตุผลว่าเราไม่ได้ไปทำงาน เหลือวันที่ใช้รถจริง 7 วันเป็นเงิน 3,500 บาท

 • หลังจากตกลงค่าสินไหมกันได้เรียบร้อยแล้ว บริษัทประกันจะ FAX / E-Mail ใบตอบตกลงการรับค่าชดเชยมาให้เราเซ็นต์แล้ว FAX / E-Mail กลับไป

 • หลังจากนั้นไม่เกิน 7 วัน บริษัทประกันภัยจะออกเช็คและส่งไปรษณีย์มาให้เรา หรือ แจ้งให้เราไปรับเองที่บริษัทประกันภัย (ส่วนใหญ่จะให้มารับเองที่สำนักงานใหญ่)

 • เป็นอันจบขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมทดแทนการขาดประโยชน์จากการใช้รถ


ตัวอย่าง หนังสือขอเรียกสินไหมทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยระหว่างซ่อม

วันที่ 10 มีนาคม 2561

เรียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทน บริษัท คุ้มจังประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเรียกสินไหมทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ระหว่างซ่อม

เอกสารแนบ ระบุตามที่บริษัทประกันภัยแจ้งมา

ข้าพเจ้า นายขับรถดี โดนชนท้าย เป็นเจ้าของรถยนต์ยี่ห้อ NISSAN MARCH เลขทะเบียน ฆฆ9999 กรุงเทพมหานคร ถูกรถยนต์ยี่ห้อ BMW X3 เลขทะเบียน 9กก9999 กรุงเทพมหานคร ชนท้ายที่ ซอยพระราม12 ถนนสวัสดี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ขับโดย คุณพลาดผิด ลืมเบรค จึงทำให้รถยนต์ของข้าพเจ้าได้รับความเสียหาย ดังนี้

 1. ไฟท้ายด้านขวาแตก
 2. กันชนหลังด้านขวาแตก
 3. ยางหลังด้านขวาฉีกขาด
 4. ถ้ามีส่วนไหนเสียหายอีกก็ระบุไป

ข้าพเจ้าจึงนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์ NISSAN สาขาซ่อมเก่ง ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 จนกระทั่งซ่อมเสร็จในวันที่ 17 มีนาคม 2561 เป็นเวลาทั้งสิ้น 10 วัน ซึ่งข้าพเจ้าทำงานเป็น พนักงานขาย และจะต้องใช้รถยนต์ในการเดินทางไปพบลูกค้าทุกวันเป็นระยะทาง 50 ก.ม.ต่อวัน ในระหว่างที่รถยนต์ของข้าพเจ้าเข้ารับการซ่อมอยู่นี้ ข้าพเจ้าต้องเดินทางโดยแท๊กซี่ไปทำงานแทน ประกอบกับความไม่สะดวกในการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเรียกค่าสินไหมดังนี้

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ 800 บาทต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 17 มีนาคม 2561 เป็นจำนวน 10 วัน รวมเป็นเงิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ขับรถดี โดนชนท้าย


ตั๊ก เลือก ศรีกรุงโบรคเกอร์
รู้จักศรีกรุงโบรคเกอร์
เฮียศรีกรุงชวนทำธุรกิจ
ทำไมต้องศรีกรุงโบรคเกอร์