ความรู้ประกันภัย

ความคุ้มครองของ พ.ร.บ.

พ.ร.บ. หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ นั่นก็คือประกันภัยรถยนต์ชนิดหนึ่ง ซึ่งกฏหมายบังคับให้รถทุกคันที่วิ่งบนท้องถนนต้องมี ศัพท์ทางประกันภัยจะเรียกว่า ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ แต่คนทั่วๆไป จะเรียกกันจนติดปากว่า พ.ร.บ.

ความคุ้มครอง พ.ร.บ.


พ.ร.บ. มีความคุ้มครองอย่างไร?

อันดับแรกเราต้องทราบกันก่อนว่า พ.ร.บ. นั้นคุ้มครองอะไรบ้าง พ.ร.บ. นั้นจะคุ้มครองเพียง การได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนนเท่านั้น จะไม่คุ้มครองทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ และประโยชน์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เราจะไม่กล่าวถึงเลยก็ไม่ได้ ก็คือ เวลาที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากอุบัติเหตุเฉี่ยวชนแล้วหนี คนเจ็บจะสามารถเบิกค่ารักษาจากกองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้ในวงเงินที่กองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกำหนดไว้ ซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้ส่วนหนึ่งจะมาจากการสบทบเข้ากองทุนผู้ประสบภัยจากรถของ พ.ร.บ.

ถ้าหากรถคันไหนไม่มี พ.ร.บ. จะเป็นอย่างไร?

ถ้ารถคันไหนไม่มี พ.ร.บ. ลำดับแรกจะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้เนื่องจากกฏหมายบังคับไว้ ซึ่งทางกรมขนส่งจะไม่ดำเนินการให้เพราะเวลาต่อภาษีรถ จะต้องใช้เลขกรมธรรม์ที่อยู่ส่วนท้ายของ พ.ร.บ. ยื่นประกอบการต่อภาษี และอีกข้อหนึ่งที่สำคัญถ้าหากโดนตำรวจจราจรจับข้อหาไม่มี พ.ร.บ. หรือ พ.ร.บ. ขาดอายุนี่โทษปรับสูงสุด 10,000 บาท


ตั๊ก เลือก ศรีกรุงโบรคเกอร์
รู้จักศรีกรุงโบรคเกอร์
เฮียศรีกรุงชวนทำธุรกิจ
ทำไมต้องศรีกรุงโบรคเกอร์