ตารางคำนวนค่าคอม

สูตรการคิดส่วนลดมีวิธีคิดดังนี้


เบี้ยสุทธิ = เบี้ยเต็ม x 0.9309
ส่วนลดที่ได้รับ = เบี้ยสุทธิ x ส่วนลด% ของศรีกรุงโบรคเกอร์
เบี้ยที่ต้องนำส่ง = เบี้ยเต็ม - ส่วนลดที่ได้รับ ตัวอย่างการคิดค่าคอมมิชชั่นศรีกรุงโบรคเกอร์


ดาวน์โหลด โปรแกรมคำนวนค่าคอม

หลังจากที่ทราบวิธีการคิดค่าคอมมิชชั่นแล้วมันช่างดูยากเย็น เรามีวิธีลัดแบบง่าย ๅ เพียงแค่กรอกตัวเลข ก็สามารถคำนวนเบี้ยพร้อมทั้งส่วนลดมาให้แบบง่าย ๅ สามารถดาวน์โหลดจากด้านล่างได้เลย
ดาวน์โหลด โปรแกรม (Excel)
คู่มือเตรียมสอบบัตรนายหน้า
คู่มือเตรียมสอบบัตรนายหน้า

ตัวอย่างข้อสอบจรรยาบรรณ


ตัวอย่างข้อสอบจรรยาบรรณ

ตัวอย่างข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย


ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

ตัวอย่างที่ 3

ตัวอย่างที่ 4

ตัวอย่างที่ 5ขอใบเสนอราคา

1. สำเนาจดทะเบียนรถยนต์

สำเนาทะเบียนรถ สามารถถ่ายรูปส่งให้เจ้าหน้าที่ศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ เพราะเจ้าหน้าจะดูข้อมูล ปีจดทะเบียน ขนาดเครื่องยนต์ รหัสรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น ได้อย่างถูกต้อง

2. กรมธรรม์ประกันภัยเดิม (ถ้ามี)

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ สามารถถ่ายรูปส่งให้เจ้าหน้าที่ศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ เพราะในกรมธรรม์เดิมจะบอกถึง ทุนประกันเดิม ประเภทของประกันภัยที่เคยทำมา ส่วนลดประวัติดีที่ได้รับ ตรงนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่เลือกเสนอบริษัทประกันภัยที่ใกล้เคียงกับของเดิม

3. ประเภทของประกันภัย

ประเภทประกันภัยรถยนต์ เช่น ประกันชั้น 1 , ประกันชั้น 3 , ประเภท 2+ หรือ ประเภท 3+ ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้เสนอให้เราได้อย่างถูกค้องและตรงความต้องการของลูกค้า

4. ความต้องการของลูกค้าว่าต้องการที่ ซ่อมห้าง หรือ ซ่อมอู่

ซ่อมห้างหรือซ่อมอู่

5. พ.ร.บ. ว่าจะให้เจ้าหน้าที่เสนอมาด้วยหรือไม่

พ.ร.บ.รถยนต์
เพียงเท่านี้เราก็รอใบเสนอราคาจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำเสนอกับลูกค้า ง่าย ๆ เหมือนเราเป็นมืออาชีพเลย

ประเภทการแจ้งงานของศรีกรุงโบรคเกอร์

การแจ้งงานของศรีกรุงโบรคเกอร์นั้นจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. งานใหม่

งานใหม่ งานใหม่ คือ การแจ้งงานประกันภัยที่ไม่ใช่บริษัทเดิม ที่ลูกค้าทำมาในปีก่อนหน้า เช่น เดิมลูกค้าทำประกันภัยรถยนต์ไว้กับบริษัทวิริยะประกันภัย การแจ้งงานใหม่ คือ ลูกค้าซื้อประกันภัยกับบริษัทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริษัทวิริยะประกันภัย เราจะเรียกงานประเภทนี้ว่าเป็นงานใหม่ เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการแจ้งงานใหม่ มีดังนี้

- สำเนาทะเบียนรถ
- สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
- เบอร์โทรติดต่อ , ที่อยู่สำหรับจัดส่งกรมธรรม์
- วันที่เริ่มคุ้มครอง
- หลักฐาน การชำระค่าเบี้ยประกันภัย

ข้อดี คือ ราคาอาจจะถูกกว่าการต่ออายุกับบริษัทเดิมที่ลูกค้าทำอยู่ในกรณีที่ลูกค้ามีเคลมและถูกปรับเบี้ยเพิ่ม

ข้อเสีย คือ ถ้าลูกค้ามีประวัติดีมาก ๆ การเสนองานใหม่ราคาอาจจะสูงกว่าการต่ออายุกับบริษัทเดิม ถ้าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 จะต้องถ่ายรูปรถใหม่ด้วย

2. งานโอนโค้ต

งานโอนโค้ต งานโอนโค้ต คือ งานต่ออายุกับบริษัทเดิม โดยโอนโค้ตจากโบรคเกอร์อื่นหรือตัวแทนท่านอื่น มาให้กับศรีกรุงโบรคเกอร์เป็นผู้ดูแลแทน ปกติเราจะทำในกรณีที่ลูกค้ามีประวัติดีมาก ๆ เพราะถ้าเสนอบริษัทอื่น ก็ไม่สามารถสู้ราคาได้ หรือ อีกกรณีคือเป็นความต้องการของลูกค้าเองที่ไม่อยากเปลี่ยนบริษัทประกันภัย เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการโอนโค้ต มีดังนี้

- สำเนาทะเบียนรถ
- สำเนากรมธรรม์เดิม
- สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
- เบอร์โทรติดต่อ , ที่อยู่สำหรับจัดส่งกรมธรรม์
- เอกสารโอนย้ายตัวแทน (สามารถขอจากเจ้าหน้าที่ศรีกรุงโบรคเกอร์ได้)
- หลักฐาน การชำระค่าเบี้ยประกันภัย

ข้อดี คือ ง่ายต่อการตัดสินใจของลูกค้า เพราะลูกค้าจะไม่รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงอะไร

ข้อเสีย คือ บางบริษัทไม่สามารถโอนโค้ตได้

3. งานต่ออายุ

งานต่ออายุ งานต่ออายุ คือ งานที่ต่ออายุในปีถัดไป ซึ่งงานเดิมเราเป็นผู้ดูแลอยู่แล้ว งานต่ออายุจะเป็นงานที่ง่ายที่สุดเพราะเป็นงานต่อเนื่องของเราเอง เอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับงานต่ออายุ มีดังนี้

- หลักฐาน การชำระค่าเบี้ยประกันภัย
- เบอร์โทร ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร (แนะนำว่าควรอัพเดท กับลูกค้าหน่อยเพื่อลดความผิดพลาด เพราะบางครั้งลูกค้ามีการโยกย้ายที่อยู่ เราจะได้ดูเป็นมืออาชีพอีกด้วย)ขั้นตอนการแจ้งงาน

ขั้นตอนการแจ้งงานกับ ศรีกรุงโบรคเกอร์

การแจ้งงานนั้นเราจะต้องเตรียมความพร้อมเสมอ เพื่อให้งานที่เราแจ้งไปนั้นผ่านอย่างสบายในครั้งเดียวโดยไม่ต้องมาขอเอกสารเพิ่มกันไปมา สิ่งสำคัญที่จะให้การแจ้งงานในครั้งผ่านไปอย่างไม่มีอะไรติดขัดนั้น คือ รูปเอกสารที่ส่งไปต้องชัดเจน สามารถอ่านได้ง่าย และการแจ้งงานของศรีกรุงโบรคเกอร์นั้นจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ งานผ่อน กับ งานเงินสด / งานตัดบัตรเครดิตออนไลน์ และขั้นตอนการแจ้งงานเราจะทำดังนี้

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เราขอใบเสนอราคาไว้ เพื่อยืนยันเบี้ยที่เราเคยขอราคาไว้

2. จัดเตรียมเอกสาร สำหรับการแจ้งงาน

3. ส่งเอกสารที่เตรียมไว้ทั้งหมดส่งให้เจ้าหน้าที่

4. หลังจากแจ้งงาน 4 - 6 ชั่วโมงให้เข้าไปตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่แจ้งงานให้เราถูกต้อง และครบถ้วนหรือไม่

5. ดาวน์โหลดกรมธรรม์จากระบบส่งให้ลูกค้า เพื่อยืนยันว่าเราได้ดำเนินการให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อย

การแจ้งงานเงินสด / ตัดบัตรเครดิตออนไลน์

จะต้องจัดเตรียมเอกสารดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน

- เบอร์โทร ที่อยู่สำหรับจัดส่งกรมธรรม์

- วันที่เริ่มคุ้มครอง

- หลักฐานการชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย

การแจ้งงานเงินผ่อน

จะต้องจัดเตรียมเอกสารดังนี้ และจะต้องจัดส่งตัวจริงเข้าบริษัทก่อน เจ้าหน้าที่ถึงจะแจ้งงานให้ได้ และความคุ้มครองจะเริ่มหลังจากวันที่เอกสารครบถ้วนเรียบร้อย 1 วัน

- เอกสารใบคำขอสินเชื่อ (จะต้องขอจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น)

- สัญญาสินเชื่อ (จะต้องขอจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น)

- ใบคำขอยกเลิกกรมธรรม์ (จะต้องขอจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น) กรณีไม่ผ่อนชำระกรมธรรม์จะถูกยกเลิก

- สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน 2 ชุด (ใช้สำหรับผ่อน 1 ชุด และ ใช้สำหรับยกเลิก 1 ชุด)

- เบอร์โทร ที่อยู่สำหรับจัดส่งกรมธรรม์

- วันที่เริ่มคุ้มครอง

- หลักฐานการชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรก


ตั๊ก เลือก ศรีกรุงโบรคเกอร์
รู้จักศรีกรุงโบรคเกอร์
เฮียศรีกรุงชวนทำธุรกิจ
ทำไมต้องศรีกรุงโบรคเกอร์